חשבשבת מתַקשֶרֶת

להסרה: תפריט כללי –> הגדרות תצורת תחנה