<b> H | PROTECT </b>– חשבשבת ו-BDI שומרות על הכיס שלך

האם הלקוח הזה מסוכן פיננסית? בתקופה בה מתעצמת אי הוודאות לגבי עשיית עסקים עם לקוחות חדשים ואף ותיקים, נכנסות חשבשבת ו- BDI לתמונה כדי לשמור על הכיס שלכם. H-Protect הוא כלי העורך בדיקה אוטומטית בכל עיסקה(הצעת מחיר, הזמנה, תע' משלוח, חשבונית)ומהבהב אונליין על המסך כאשר מסוכן להעניק אשראי ללקוח H-Protect משתלם מההבהוב הראשון. חדשנות אונליין. ספרו לי […]

כיצד נתחבר מהבית לחשבשבת במשרד?

חיבור מהבית למחשב שלכם במשרד, אינו כרוך בתשלום ויכול להתבצע על ידי איש המחשבים שלכם, באמצעות Remote Desktop. לחשבשבת אין גישה לכך. מי שעובדים בשרת טרמינל ורוצים להתחבר מהבית ישירות לשרת (לא דרך המחשב שלו במשרד), יכולים לרכוש עמדת טרמינל של חשבשבת. עליכם לבדוק קודם עם איש המחשבים שלכם שיש שרת טרמינל בעסק שלכם לאור […]

דיווח מע"מ פברואר 2020

הדיווח והתשלום לפברואר 2020 של עוסקים בדווח דו-חודשי  נדחה עד ל- 27/4/2020. הדיווח והתשלום פברואר 2020 בדווח חד- חודשי, נדחה ל-  26/3/2020