גם במה שנראה כאין מוצא – יש דרך המובילה אל האור.

iStock-1151390404